Tuotteet

Sovelluskehitys

TMH WorkBench

Sovelluskehittäjille ja TMH-vastuuhenkilöille kehitetty selainpohjainen järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää mm.

- TMH-kuvausten ja -resurssien hallinnan
- TMH-ja WebEdit-tekstien hallinnan
- Pankkipäiväkalenterin
- Parserointikuvaukset
- Tuotantoonsiirtojärjestelmän
- Lokien hallinnan
- Esipainettujen liitteiden ominaisuuksien hallinnan
- jne.

TMH DefBuilder

Selainpohjainen työkalu AFP-kuvausten (Formdef, Pagedef) ylläpitoon.
Sähköiset jakelukanavat

TMH WebEdit

Järjestelmä mahdollistaa dokumenttien dynaamisen editoinnin selainympäristöissä. Järjestelmä tukee erilaisia palveluväyläarkkitehtuureita mm. WebService/SOAP.

TMH XML communicator

Lähtevään XML-liikenteeseen kehitetty parserointijärjestelmä.

TMH XParser

Kahden suuntaiseen ( sovellus-TMH-sovellus) XML-liikenteeseen kehitetty parserointijärjestelmä. Toteutuksia mm: FINVOICE, SEPA, Verkkolasku ja Broker-ratkaisut

TMH XServices

Ulkoisiin yhteyksiin ja niiden hallintaan kehitetty järjestelmä Tuettuja yhteyksiä mm.

- TMH Itella
- TMH Strållfors
- TMH ÅlandsPosten
- TMH Edita
- TMH IPost
- TMH Content Manager
- TMH FileNet

TMH Storage

Lyhytaikaiseen arkistointiin kehitetty järjestelmä

TMH Arkisto

Lakisääteiseen, pitkäaikaiseen arkistointiin kehitetty järjestelmä

TMH Lista-arkistot (maksuliikenteen ja myynnin seuranta)

Liiketoimintalähtöinen, pitkäaikaiseen arkistointiin kehitetty järjestelmäkokonaisuus

TMH Vuosiotearkisto

Työeläkeotteiden arkistointiin kehitetty järjestelmä

TMH Document Management System DMS

Asiakokonaisuuteen liittyvien yksittäisten dokumenttien koontiin ja niiden muokkaukseen kehitetty järjestelmä. Perustoimintoina mm. valtuuskäsittely, dokumenttikokonaisuuden statuskäsittely, kanavaohjaus (verkkotulostin, sähköposti, massatulostus, WebService). Soveltuu mm. päätöstuotantoon.

TMH eMail

Sähköpostien (asiakaskirjeet, virheilmoitukset ja lokitiedot) lähettämiseen kehitetty järjestelmä.
Hallinta

TMH Banking Days

Järjestelmä generoi automaattisesti TMH-dokumentteihin seuraavan mahdollisen postituspäivän.

TMH ReRun

Järjestelmä on kehitetty automatisoimaan uudelleenaloitukset tiedostosiirtojen virhetilanteissa.

TMH ReSpool

Uudelleen spoolaukset tulostinjonoihin virhetilanteissa.

TMH XServices

Ulkoisiin yhteyksiin ja niiden hallintaan kehitetty järjestelmä.

TMH Admin

TMH-järjestelmien hallinta

- Käyttäjähallinta
- Valtuuksien hallinta
- Laitteistojen hallinta mm. tulostusyhtiöiden tulostus- ja kuoritusjärjestelmien ohjauksien hallinta

TMH tuotanto- ja testiympäristöjen hallinta

- Lokitukset
- Virhetilanteiden raportointi TMH eMail-järjestelmän kautta vastuuhenkilöille
- Uudelleen aloitukset